Overslaan en naar de inhoud gaan

Informatie voor (zorg)professionals

Deze pagina bevat informatie over hoe om te gaan met polyamorie in de zorg en aanverwante sectoren.

Veelgestelde vragen van (zorg)professionals

Het groot woordenboek van de Nederlandse taal omschrijft polyamorie als ‘liefdesbetrekkingen met twee of meer geliefden’. Het is een vorm ethische non-monogamie (ENM), die zich kenmerkt door de vrijheid om meerdere liefdevolle relaties tegelijk aan kunnen te gaan. 

Iemand in een monogame relatie heeft deze relatie met één persoon en heeft dan geen romantische of seksuele relatie met anderen. Iemand in een non-monogame relatie kan romantiek en/of seksualiteit met meerdere personen tegelijk ervaren. Non-monogamie is ethisch, wanneer alle betrokkenen op de hoogte zijn van de non-monogame aard van de relatie en hier akkoord mee zijn.

Momenteel reiken wij geen keurmerk ‘polyamorie-vriendelijk’ uit. Daarnaast kennen wij ook geen organisaties die dit wel doen. Er is daarmee ook geen organisatie die zicht heeft op hoe polyamorie-vriendelijk een behandelaar in de praktijk is. Zonder de aanwezigheid van een keurmerk, willen wij geen lijst met behandelaren delen. Wel delen we tips over hoe je een geschikte behandelaar kan vinden en wat we voor jou kunnen betekenen als het contact met een behandelaar onvoldoende polyamorie-vriendelijk is of was.

Momenteel is er geen wet- en regelgeving gericht op ENM. Dat betekent dat mensen die ENM leven moeilijkheden ervaren op verschillende vlakken. Zo is het lastig om met meer dan twee volwassenen samen een huishouden te delen en in sommige steden is het zelfs niet toegestaan zonder een speciale vergunning. Bij deze vergunning horen specifieke regels, die gericht zijn op onderhuur en die geen rekening houden met het willen delen van een huishouden. Regels bedoelt om huisjesmelkers dwars te zitten, maar die ook kunnen voorkomen dat geliefden samen kunnen wonen. 

Er zijn veel verschillende vormen van polyamorie en veel verschillende mensen die polyamorie beleven. Niet iedereen krijgt te maken met discriminatie, maar het komt voor dat personen gediscrimineerd worden. Bijvoorbeeld wanneer je met meerdere volwassenen samen wilt leven in een huis, maar dit van de gemeente niet mag. Of wanneer je samen kinderen op wil voeden, terwijl er nog geen wet is aangenomen rondom meerouderschap. Ook in de zorg (denk hierbij ook aan de jeugdzorg) kan onbegrip grote gevolgen hebben.