Overslaan en naar de inhoud gaan

Is er wet- en regelgeving omtrent polyamorie/ENM?

Momenteel is er geen wet- en regelgeving gericht op ENM. Dat betekent dat mensen die ENM leven moeilijkheden ervaren op verschillende vlakken. Zo is het lastig om met meer dan twee volwassenen samen een huishouden te delen en in sommige steden is het zelfs niet toegestaan zonder een speciale vergunning. Bij deze vergunning horen specifieke regels, die gericht zijn op onderhuur en die geen rekening houden met het willen delen van een huishouden. Regels bedoelt om huisjesmelkers dwars te zitten, maar die ook kunnen voorkomen dat geliefden samen kunnen wonen. 

Nederland is momenteel wel bezig met wetgeving omtrent meerouderschap. Stichting Polyamorie Nederland is betrokken geweest in het voorproces dat moet leiden tot deze wetgeving. Op het gebied van meerouderschap zien we dat er stappen gezet worden maar tegelijkertijd is het komen tot wetgeving een langdurig proces. 

Dit zijn twee voorbeelden van wanneer wet- en regelgeving niet ENM vriendelijk is. Stichting Polyamorie Nederland komt op voor de belangen van personen die ENM leven en ENM vriendelijke wet- en regelgeving hoort daarbij. Heb jij ervaren met regels of wetten die jouw ENM leven in de weg staan, dan horen we graag van jou. Dan kijken we samen (of niet samen) naar hoe we in contact met de politiek toe kunnen werken naar een ENM vriendelijke toekomst.