Overslaan en naar de inhoud gaan
Amsterdam
20
jul 2024
Den Haag
26
jul 2024
Haarlem
26
jul 2024
Nijmegen
09
aug 2024
Amsterdam
10
aug 2024

Voor journalisten

We staan graag journalisten te woord om te vertellen over polyamorie. Je kunt ons bereiken via het contactformulier of via stichting@polyamorie.nl. We kunnen ook helpen met het vinden van polyamoristen voor interviews.

 

Veelgestelde vragen van journalisten

Zoek op trefwoord in de inhoud

We krijgen regelmatig het verzoek vanuit de media om mensen die geïnterviewd willen worden. We zijn altijd bereid om een goed omschreven verzoek (liefst ingediend via het contactformulier) door te zetten naar de Facebook-groep. Meestal lukt het wel om mensen te vinden die willen vertellen over hun beleving van polyamorie. We vragen je wel de anonimiteit en veiligheid van de deelnemers te respecteren en ze inzage te geven in je artikel voor publicatie, met recht van aanpassingen.

Het groot woordenboek van de Nederlandse taal omschrijft polyamorie als ‘liefdesbetrekkingen met twee of meer geliefden’. Het is een vorm ethische non-monogamie (ENM), die zich kenmerkt door de vrijheid om meerdere liefdevolle relaties tegelijk aan kunnen te gaan. 

Polyamorie is een vorm van ethische non-monogamie (ENM) en open relaties en de swingersleefstijl zijn dat ook. Vooral de termen ‘open relatie’ en ‘polyamorie’ worden soms door elkaar gebruikt. In sommige situaties zijn het daarom verschillende woorden, die voor hetzelfde gebruikt worden: de vrijheid om meerdere liefdevolle relaties aan te gaan. In situaties waarin het onderscheid benadrukt wordt tussen de verschillende termen, gaat het over liefde versus seksualiteit.

Iemand in een monogame relatie heeft deze relatie met één persoon en heeft dan geen romantische of seksuele relatie met anderen. Iemand in een non-monogame relatie kan romantiek en/of seksualiteit met meerdere personen tegelijk ervaren. Non-monogamie is ethisch, wanneer alle betrokkenen op de hoogte zijn van de non-monogame aard van de relatie en hier akkoord mee zijn.

Wanneer je ons een mailtje stuurt met daarin een opzetje van het voornemen dan kunnen wij deze delen in onze Facebookgroep en binnen ons netwerk. De ervaring is dat veel journalisten op deze manier personen vinden om te kunnen interviewen.

De meeste evenementen en ook onze Facebookgroep richten zich op personen die ethisch non-monogaam (ENM) leven en laten geen journalisten of onderzoekers toe. Op die manier zorgen we ervoor dat deelnemers en groepsleden zo veilig als mogelijk kunnen delen over de eigen situatie, zonder dat deze gegevens verwerkt worden in artikelen en onderzoeken. 

Momenteel is er geen wet- en regelgeving gericht op ENM. Dat betekent dat mensen die ENM leven moeilijkheden ervaren op verschillende vlakken. Zo is het lastig om met meer dan twee volwassenen samen een huishouden te delen en in sommige steden is het zelfs niet toegestaan zonder een speciale vergunning. Bij deze vergunning horen specifieke regels, die gericht zijn op onderhuur en die geen rekening houden met het willen delen van een huishouden. Regels bedoelt om huisjesmelkers dwars te zitten, maar die ook kunnen voorkomen dat geliefden samen kunnen wonen. 

Er zijn veel verschillende vormen van polyamorie en veel verschillende mensen die polyamorie beleven. Niet iedereen krijgt te maken met discriminatie, maar het komt voor dat personen gediscrimineerd worden. Bijvoorbeeld wanneer je met meerdere volwassenen samen wilt leven in een huis, maar dit van de gemeente niet mag. Of wanneer je samen kinderen op wil voeden, terwijl er nog geen wet is aangenomen rondom meerouderschap. Ook in de zorg (denk hierbij ook aan de jeugdzorg) kan onbegrip grote gevolgen hebben.