privacy- en cookiestatement

privacy- en cookiestatement

Je privacy
Spn is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij je in dit privacybeleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop spn persoonsgegevens verwerkt van gebruikers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt spn zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

E-mail
Je e-mailadres wordt voor het toesturen van nieuwsbrieven alleen gebruikt door de spn indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Die toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar spn.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
Spn laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social media
Spn gaat graag, via het web en (eigen) social mediakanalen, in dialoog met gebruikers en bezoekers van de website over haar organisatie en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Hierbij spant spn zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Spn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, spn (persoons-)gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacybeleid worden verwerkt. Spn is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social mediakanalen of de content op zijn social mediakanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met spn via het contactformulier.

Gebruik van cookies
Spn zal mogelijk in de toekomst gebruikmaken van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen of in de sessie van je browser staat.

polyamorie.nl en andere websites
Op polyamorie.nl tref je een aantal links aan naar andere websites. Spn kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Vragen
Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op via het contactformulier.

Wijzigingen
Spn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien spn een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop spn je persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) en in nieuwsbrieven.

Groningen, 6-3-2015