contact

Deze site is eigendom van de stichting polyamorie nederland. Meer info over de stichting en het bestuur vind je hier.

Vragen
Heb je een vraag? Wil je iets delen of weten hoe wij jou verder op weg kunnen helpen? Je kunt een bericht achterlaten via het onderstaande contactformulier. Je kunt ook zelf contact opnemen met een van de coaches uit ons netwerk.

Bijdrage
Wil je bijdragen aan deze site door het schrijven van blogs of andere artikelen, heb je aanvullingen of correcties of wil je op een andere manier helpen? Je bent meer dan welkom, vul het contactformulier in en we nemen contact met je op.

Journalisten
Ben je journalist of onderzoeker en wil je in gesprek over de maatschappelijke en politieke doelen van Stichting Polyamorie Nederland? Bel dan met voorzitter Isabeau op 06 18202834.

Participanten voor onderzoek
Zoek je interviewees? Stuur een bericht via het contactformulier en we helpen je door een oproep in ons netwerk en/of in de nieuwsbrief. Als je als journalist of onderzoeker wilt deelnemen aan het forum of de Facebookgroep of als je aanwezig wilt zijn bij een polyborrel of polyamoriecafé, klik dan op:

afspraken aanwezigheid evenementen voor journalisten/onderzoekers

Eén van doelen van SPN is het vergroten van de bekendheid van polyamorie, en, breder gezien, non-monogamie op basis van consensus, zodat de acceptatie van non-monogamie in het dagelijks leven wordt vergroot. Als onderzoeker en als journalist kun je daar met je werkzaamheden aan bijdragen en daarom wil spn je daarbij helpen. Belangrijk is wel dat het andere hoofddoel, namelijk (h)erkenning en community bieden aan gelijkgestemden, en de huisregels rondom veiligheid en anonimiteit, daarbij niet in het geding komen. Daarom zijn er speciale voorwaarden voor onderzoekers en professionals:

voor journalisten:*

– Je maakt ruim vóór een meeting via e-mail bij de gespreksleider kenbaar dat je niet alleen komt als reguliere participant, maar dat je ook journalist bent. Je legt uit wat voor artikel je mee bezig bent en maakt duidelijk en zeer inzichtelijk hoe het bijwonen van een van onze bijeenkomsten bijdraagt aan je onderzoek.
– Je maakt jezelf aan deelnemers kenbaar als journalist. Als er geen gezamenlijk voorstelrondje is, zoals bij de polyborrels, maak je jezelf direct bekend als journalist bij iedereen met wie je een praatje aanknoopt.
– De namen en ook eventuele situatieschetsen van deelnemers mogen niet voorkomen in je publicatie.
– Je mag niet citeren uit wat deelnemers vertellen tijdens meetings.
– Je mag geen opnamen (geluid en beeld) of aantekeningen maken tijdens een meeting.
– Je participeert als een reguliere deelnemer, dus met je eigen naam en je eigen persoonlijke situatie, onder dezelfde huisregels als alle andere deelnemers.
– Je mag (tijdens een meeting en naderhand) geen individuen benaderen voor interviews. Je mag wel vooraf of achteraf een oproepje doen via spn.
– Het bestuur van spn krijgt vooraf inzage in het te publiceren artikel met het recht op aanpassingen.
– Voor het forum gelden andere regels, die staan onderaan deze tekst.

voor onderzoekers en andere professionals (psychologen, coaches, docenten, et cetera):*

– Je maakt ruim vóór een meeting via e-mail bij de gespreksleider kenbaar dat je niet alleen komt als reguliere participant, maar ook als professional. Je legt uit in welk veld je werkzaam bent en maakt duidelijk en inzichtelijk hoe het bijwonen van een van onze activiteiten bijdraagt aan je beroepspraktijk.
– De namen van deelnemers mogen niet genoemd worden binnen je beroepspraktijk, en je mag niet vastgelegd (audio, beeld, schrift) publiceren over de situatieschetsen van de deelnemers.
– Je mag niet vastgelegd (audio, beeld, schrift) citeren uit wat deelnemers vertellen tijdens meetings.
– Je mag geen opnamen (geluid en beeld) of aantekeningen maken tijdens een meeting.
– Je participeert als een reguliere deelnemer, dus met je eigen naam en je eigen persoonlijke situatie, onder dezelfde huisregels als alle andere deelnemers.
– Je mag (tijdens een meeting en naderhand) geen individuen benaderen voor interviews. Een oproepje doen waarin je vraagt om interviewees is oké.
– Je mag binnen je beroepspraktijk, op je website of op je blog vrij verwijzen naar de website van SPN. Een berichtje op voorhand wordt op prijs gesteld.
– Voor het forum gelden andere regels, die staan hieronder.

Je kunt contact opnemen via het contactformulier. Het staat de organisator vrij je deelname als onderzoeker of professional op elk moment en zonder opgaaf van reden te weigeren.

forum en Facebookgroep

We hebben een forum op internet en een geheime Facebookgroep. Het forum en de Facebookgroep zijn in principe niet bedoeld voor journalisten, onderzoekers en andere professionals die uitsluitend uit hoofde van hun beroep deelnemen. Als je interviewees zoekt kun je contact opnemen, dan kunnen wij een oproep voor je plaatsen. Als je toch lid wilt worden dan zullen we dat toekennen als je inzichtelijk kunt maken wat de meerwaarde is van zelf deelnemen ten opzichte van een oproep die door ons wordt geplaatst. Bij de Facebookgroep zijn we daar nog wat kritischer in, omdat mensen daar onder hun eigen naam lid zijn.

* Deze richtlijnen gelden alleen voor activiteiten die onder auspiciën van spn zijn georganiseerd. Organisatoren van activiteiten waar niet specifiek bij staat het spn-activiteiten zijn, kunnen hun eigen beleid bepalen ten aanzien van journalisten, onderzoekers en professionals.
Deze richtlijnen zijn een aangepaste versie van de voorwaarden van De Meerminners, met dank aan Roos Reijbroek.

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht

Om te voorkomen dat we overspoeld worden met spam, vragen we je om onderstaande letters en/of cijfers over te schrijven (hoofdletters niet verplicht):

captcha