Ben ik niet goed genoeg?

Verslag polyamoriecafé vrijdag 20 november in Groningen

Voor dit café hadden zich tien mensen opgegeven, en het was in alle opzichten een mooie mix, zowel wat betreft leeftijd die varieerde van begin twintig tot bijna zeventig jaar als ook wat betreft ervaring met polyamorie en met het bezoeken van bijeenkomsten: deze keer bestond meer dan de helft van de groep uit mensen die het café voor de eerste keer bezochten.

Eerst een voorstelronde gedaan, waarbij ieder kon aangeven wie hij was en wat hij of zij van het café verwachtte met daarbij vaak de link naar de eigen situatie. Daarna zijn we gaan inventariseren wie welke onderwerpen graag aan de orde wilde hebben, waarna wij met turven de drie onderwerpen hebben uitgekozen.

De onderwerpen die naar voren kwamen waren: ben ik niet goed genoeg?; wat levert het (poly) op; relaties anno nu; primair/secundair in de praktijk; timemanangement; wat zeg je wel en niet; vriendschap versus liefde; reacties omgeving; praten over je behoeftes en wensen; commitment.

Uiteindelijk zijn we verder gegaan met de onderwerpen: ben ik niet goed genoeg?; wat levert het (poly) op en commitment. Aangezien het niet zo’n hele grote groep was hebben we deze onderwerpen als groep met elkaar kunnen bespreken.

Ben ik niet goed genoeg: dit werd vooral gevoeld door een aantal stellen dat onlangs voorzichtig is gestart met de verkenning van polyamorie. Mooi om te horen dat de verliefdheid op een ander dan de reeds bestaande partner en het ontstaan van relaties voor menigeen niet gelijk het einde van de bestaande relatie hoeft te betekenen. Toch blijkt er bij een aantal wel het gevoel te leven dat die verliefdheid ook is ontstaan door eigen tekortkomingen, zeer begrijpelijk immers. Mooi van zo’n groep is dan, ook door de aanwezigheid van een aantal met wat meer ervaring op dit pad, er toch wat handvatten gegeven kunnen worden, met name voor het geloven in je eigen kracht. Als je een tweede kind krijgt, zo werd er opgemerkt, zegt dit ook niets over de relatie met het eerste kind, die relaties staan op zichzelf immers.

Over wat de poly leefstijl je opbrengt waren de meesten het er toch wel over eens dat het verrijkend kan zijn, alhoewel sommigen ook aangaven dat het soms ten koste kan gaan van een bestaande relatie. Hierbij werd bijvoorbeeld aangehaald dat een aantal relaties ook was stukgelopen op jaloezie of andere verwachtingen, wat jammer was aangezien dit niet de opzet was geweest.

Dit liep op zich mooi verder in het volgende onderwerp, namelijk commitment, hierbij vooral de verantwoordelijkheid over de aangegane relaties en de zorg voor elkaar. Hierbij toch vooral mooie voorbeelden hoe in bijvoorbeeld een driehoeksrelatie tussen een vrouw en twee mannen, de mannen ook voor elkaar zorgden, en ook in het geval van bijvoorbeeld een monopolyrelatie de twee mannen zorg dragen voor elkaars welzijn.

Al met al een zeer geslaagde avond waarbij bij het naborrelen bleek dat ieder er toch op de een of andere manier wat aan had gehad, de een met vooral luisteren, de ander kon zich gehoord voelen en met nieuwe inzichten naar huis.

1,502 totaal aantal vertoningen, 1 aantal vertoningen vandaag

Geef een reactie